હીરાઘસુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીરાઘસુ

વિશેષણ

  • 1

    હીરાના પથ્થર પર પહેલ પાડનાર.