હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો

  • 1

    અક્કલ વિના મૂર્ખ જેમ વર્તવું.