હોઈશ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોઈશ

  • 1

    'હોવું'નું ભ૰કા૰નું રૂપ (પહેલો પુરુષ એ૰વ૰).

હોઈશું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોઈશું

  • 1

    'હોઈશ'નું બ૰વ૰નું રૂપ.

    જુઓ "હોઇશ"