ગુજરાતી

માં હોઈશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હોઈશ1હોઈશું2

હોઈશ1

  • 1

    'હોવું'નું ભ૰કા૰નું રૂપ (પહેલો પુરુષ એ૰વ૰).

ગુજરાતી

માં હોઈશની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હોઈશ1હોઈશું2

હોઈશું2

  • 1

    'હોઈશ'નું બ૰વ૰નું રૂપ.

    જુઓ "હોઇશ"