હોકારો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોકારો પૂરવો

  • 1

    'હોં', 'આગળ ચાલો' એવું સૂચવવું.