હોજટ ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોજટ ભરાવું

  • 1

    ભૂતની ઝપટમાં સપડાવું.

  • 2

    જમીનદાર અને ખેડૂત વચ્ચેનો વાર્ષિક હિસાબ.