હોઠે આવી રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોઠે આવી રહેવું

  • 1

    બોલવાની તૈયારીમાં હોવું.