ગુજરાતી

માં હોનારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હોનાર1હોનારું2

હોનાર1

વિશેષણ

  • 1

    થનાર; બનનાર ('હોવું'નું ભ૰કૃ૰).

ગુજરાતી

માં હોનારની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હોનાર1હોનારું2

હોનારું2

વિશેષણ

  • 1

    થનાર; બનનાર ('હોવું'નું ભ૰કૃ૰).