હોનાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોનાર

વિશેષણ

  • 1

    થનાર; બનનાર ('હોવું'નું ભ૰કૃ૰).

હોનારું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોનારું

વિશેષણ

  • 1

    થનાર; બનનાર ('હોવું'નું ભ૰કૃ૰).