હોળીનું નાળિયેર બનાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોળીનું નાળિયેર બનાવવું

  • 1

    આફત કે જોખમમાં ત્રાહિતને સંડોવવો-સપડાવવો.