હોળીમાં ભૂખ્યા રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોળીમાં ભૂખ્યા રહેવું

  • 1

    હોળી પ્રગટે ત્યાં સુધી ઉપવાસ કરવો.