હોળી દિવાળી વચ્ચે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોળી દિવાળી વચ્ચે

  • 1

    કદી નહીં; જ્યારે ગણો ત્યારે.