હોંસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હોંસ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    ઊલટ; ઉમંગ (હોંસમાં આવવું, હોંસ પૂરી થવી, હોંસ ભાગી જવી).