હે પૂરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હે પૂરવી

  • 1

    સંતુષ્ટ થવું.

  • 2

    મદદ કરવી.