(અગિયારા) ભણી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(અગિયારા) ભણી જવા

  • 1

    પોબારા ગણી જવા; (લઈને) નાસી જવું.