(આંખો) ચકરવકર થવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(આંખો) ચકરવકર થવી

  • 1

    આંખ આમ તેમ ફરવી ને વંકાવી.