(નમાજ પઢતાં) મસ્જિદ કોટે વળગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(નમાજ પઢતાં) મસ્જિદ કોટે વળગવી

  • 1

    સારું કરવા જતાં પંચાતમાં ભરાવું; પીડામાં આવવું.