(ના ઘરનો) ચૂડો આવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(ના ઘરનો) ચૂડો આવવો

  • 1

    -ના તરફથી સ્ત્રીને નાતરું કરવાનું કહેણ આવવું.