(નું) મોં ભરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(નું) મોં ભરવું

  • 1

    લાંચ આપી ચૂપ કરવું.