(પેટમાં) કાતી રાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(પેટમાં) કાતી રાખવી

  • 1

    મનમાં દગો હોવો કે રાખવો.