(માલ) તૈયારીમાં લઈ જવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(માલ) તૈયારીમાં લઈ જવો

  • 1

    ઉતારુઓની ગાડીમાં લગેજ કરવો.