(રૂપિયો) ભગત હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(રૂપિયો) ભગત હોવો

  • 1

    રૂપિયો બોદલો-ખોટો હોવો.