(હાથે) કબર ખોદવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(હાથે) કબર ખોદવી

  • 1

    પોતાનું મૃત્યુ થાય કે પોતાને અતિ નુકશાન થાય, તેવું જાતે કરવું.