(હાથે) પાતરાં પાડવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(હાથે) પાતરાં પાડવાં

  • 1

    જાતમહેનત કરવી.