(…પહેલાં) પાળ બાંધવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(…પહેલાં) પાળ બાંધવી

  • 1

    અગાઉથી ઉપાય કરવો.