(-ના) પગરખામાં પગ મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) પગરખામાં પગ મૂકવો

  • 1

    -ની સરસાઈ કરવી; -ની બરાબરી કરવી.