(-ના) સમાચાર જોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ના) સમાચાર જોવા

  • 1

    સંભાળ રાખવી; તપાસ રાખવી.