(-ની) દેન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) દેન હોવી

  • 1

    શક્તિવાળું હોવું.