(-ની) પછવાડે લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) પછવાડે લાગવું

  • 1

    -ની અંદર એક બનીને લાગવું.

  • 2

    ચીડવવું; સતાવવું.