(-ની) પછાડી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) પછાડી પડવું

  • 1

    પછવાડે પડવું; -ની અંદર એક બનીને લાગવું.

  • 2

    ચીડવવું; સતાવવું.