(-ની) પછાડી લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) પછાડી લાગવું

  • 1

    પછવાડે પડવું; -ની અંદર એક બનીને લાગવું.

  • 2

    ચીડવવું; સતાવવું.