(-ની) શી વાત! ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) શી વાત!

  • 1

    એના શા ગુણ વર્ણવવા!.