(-ની) શી વાત કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ની) શી વાત કરવી

  • 1

    -ના શા વાદ કરવા? ની શી સરસાઈ કરવી?.