(-ને)પાલવે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ને)પાલવે પડવું

  • 1

    -ને પાલે પડવું; -ને આશરે જવાનું થવું.