(-ને)પાલે પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ને)પાલે પડવું

  • 1

    -ના સંબંધમાં કે આશરામાં આવવું.