(-નું) પગરણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-નું) પગરણ કરવું

  • 1

    -ની શરૂઆત કરવી.