(-નું) પગરણ માંડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-નું) પગરણ માંડવું

  • 1

    -ની શરૂઆત કરવી.