(-ને) વટાવે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

(-ને) વટાવે એવું

  • 1

    -થી ચઢિયાતું.