-આણ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-આણ

  • 1

    ક્રિ૰ પરથી ન૰ બનાવતો પ્રત્યય. ઉદા૰ જોડાણ; લખાણ.