-આણી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-આણી

  • 1

    પુંલ્લિંગ પરથી સ્ત્રીલિંગ બનાવતો એક પ્રત્યય. ઉદા૰ ગોર-ગોરાણી.