-ડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ડી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રત્યય (પું૰ ડો;ન૰ ડું ) નામને લાગતાં.

  • 2

    લઘુતા કે લાલિત્ય યા પ્રેમ બતાવે છે-માળીડો, વહાલુડાં, રસિકડાં.

  • 3

    તુચ્છતા બતાવે છે-લુહારડો, કમોદડો, હજામડી.