-દાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-દાન

  • 1

    પ્રત્યય. નામને લાગતાં 'તે રાખનાર, ધારણ કરનાર' કે 'તે જાણનાર', એવા અર્થનું વિ૰ બનાવે. ઉદા૰ 'ગુલાબદાન'; 'કદરદાન'.

મૂળ

फा.