-ની નવાઈ ન હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ની નવાઈ ન હોવી

  • 1

    (-નાથી) આશ્ચર્ય ન પામવું; પરિચિત કે અનુભવનું હોવું.