-પટ્ટી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-પટ્ટી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    કેટલીક ક્રિયાનાં સૂચક નામ સાથે સમાસમાં આવતાં, તે 'વારંવાર' 'સતત' કે વધારેપડતી કરવી એવો અર્થ ઊભો કરે છે: ગોખણપટ્ટી, રખડપટ્ટી, હજામપટ્ટી.