-બોલું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-બોલું

વિશેષણ

  • 1

    બોલનારું કે બોલવાની આદતવાળું, એ અર્થમાં સમાસને અંતે. જેમ કે, ઓછાબોલું.