-યે ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-યે

  • 1

    'ય' જેમ જ અર્થ સૂચવે, કાંઈક વિશેષ માત્રાથી.

-ય ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-ય

  • 1

    પદને અંતે લાગતાં 'પણ, અપિ; વળી' નો અર્થ બતાવે. ઉદા૰ તમેય; મકાનેય, કહેતાંય; લીલુંય; જરાય.

  • 2

    પ્રશ્નાર્થક સ૰ ને લગતાં અનિશ્ચિતાર્થક ઘણાપણાનો ભાવ બતાવે. ઉદા૰ કેવુંય, કેટલુંય.