-વંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-વંત

વિશેષણ

 • 1

  'વાળું' અર્થમાં નામને છેડે. ઉદા૰ માનવંત, જોબનવંતું.

મૂળ

सं. वत्

-વંતું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-વંતું

વિશેષણ

 • 1

  'વાળું' અર્થમાં નામને છેડે. ઉદા૰ જોબનવંતું.

મૂળ

सं. वत्

-વત્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-વત્

 • 1

  નામને લાગતાં '-ની પેઠે, -ની જેમ' અર્થ બતાવે છે. ઉદા૰ આત્મવત્.

 • 2

  નામને લાગતાં 'વાળું' અર્થ બતાવે છે. ઉદા૰ ફલવત્.

-વેંત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-વેંત

અવ્યય

 • 1

  ક્રિયાના વ૰કૃ૰ ના રૂપને લાગતાં, 'તે ક્રિયા થવાની સાથોસાથ, તરતોતરત' એવો અર્થ બતાવે છે. ઉદા૰ જતાંવેંત.