-વિદ્ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

-વિદ્

વિશેષણ

  • 1

    સમાસમાં ઉત્તરપદ તરીકે આવતાં 'જાણનાર' અર્થ બતાવે છે. ઉદા૰ યજુર્વિદ.

મૂળ

सं.