અક્ક્લ ફૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અક્ક્લ ફૂટવી

  • 1

    અક્કલ કે સમજ (પ્રસંગ પર) જતી રહેવી, કામ ન દેવું.