અકતો પાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અકતો પાળવો

  • 1

    ધંધારોજગારમાં રજા રાખવી.