અંકુશ નાંખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકુશ નાંખવો

  • 1

    કાબૂ કે દાબમાં લેવું; તે માટે નિયમન કરવું.