અંકે સો કરવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

અંકે સો કરવા

  • 1

    કરાર પૂરો કરવો.